اسکناس یوان چین


 
یوان چین (نشان:元؛ کد:CNY) یکای جدید شمارش ارز کشور چین است. فرق میان یوان و رنمینبی همانند فرق میان پوند و استرلینگ است. پوند (بجای یوان) یکای حساب و استرلینگ (بجای رنمینبی) ارز واقعی است. یوان همچنین در زبان محاوره‌ای کوای (块 - به معنای خرده) نیز نامیده می‌شود. یک یوان از ده جیائو (角) یا مائو(毛 - به معنای پَر) و هر جیائو از ده فِن (分) تشکیل یافته است. نماد یوان (元) همچنین برای اشاره به پول‌های کره جنوبی و ژاپن نیز بکار می‌رود. این نماد همچنین برای ترجمه یکای پول دلار به چینی بکار می‌رود؛ برای مثال در زبان چینی به دلار آمریکا مِیوان (美元) یا یوان آمریکا گفته می‌شود.  

1 یوان = 10 جیائو = 100 فن

1 جیائو: Chn-1-Jiao-V-1980Chn-1-Jiao-R-1980
 
سری 1980
 
2 جیائو: Chn-2-Jiao-V-1980Chn-2-Jiao-R-1980
 
سری 1980
 
5 جیائو: Chn-5-Jiao-V-1980Chn-5-Jiao-R-1980
 
سری 1980
 
1 یوان: Chn-1-Yuan-V-1999Chn-1-Yuan-R-1999
 
سری 1999
 
5 یوان: Chn-5-Yuan-V-1999Chn-5-Yuan-R-1999
 
سری 1999
 
10 یوان: Chn-10-Yuan-V-2005Chn-10-Yuan-R-2005
 
سری 2005
 
20 یوان: Chn-20-Yuan-V-2005Chn-20-Yuan-R-2005
 
سری 2005
 
50 یوان: Chn-50-Yuan-V-2005Chn-50-Yuan-R-2005
 
سری 2005
 
100 یوان: Chn-100-Yuan-V-2005Chn-100-Yuan-R-2005 Chn-100-Yuan-V-2015Chn-100-Yuan-R-2015
 
سری 2005
سری 2015
 
 
 
 
جهت بزرگنامایی تصاویر موس را بر روی تصاویر ببرید