اسکناس ین ژاپن


 
یـِن (با علامت: ¥) واحد پول ژاپن است. ین پس از دلار آمریکا و یورو، سومین واحد پول پرمعامله در بازارهای بورس جهان است.


1000 ین: 1000-JPY-V-20041000-JPY-V-2004
 
سری 2004
 
5000 ین: 5000-JPY-V-20045000-JPY-V-2004
 
سری 2004
 
10000 ین: 10000-JPY-V-200410000-JPY-V-2004
 
سری 2004
 
 
 
 
 
جهت بزرگنامایی تصاویر موس را بر روی تصاویر ببرید