اسکناس کرون نروژ


 
کرون (به سوئدی: krona) از سال ۱۸۷۳ یکای پول سوئد می‌باشد. کد ایزوی اس‌ای‌کی (SEK) و کی‌آر (kr) برای این یکای پول استفاده می‌شود. کرون به سوئدی به معنای تاج می‌باشد. کرون به همراه یورو در جزایر آلند نیز استفاده می‌شود.
100 کرون: Nor-100-Kronen-V-2003Nor-100-Kronen-R-2003
 
سری 2003
 
200 کرون: Nor-200-Kronen-V-2003Nor-200-Kronen-R-2003 Nor-200-Kronen-V-2016Nor-200-Kronen-R-2016
 
سری 2003
سری 2016
500 کرون: Nor-500-Kronen-V-2008Nor-500-Kronen-R-2008
 
سری 2003
 
1000 کرون: Nor-1000-Kronen-V-2004Nor-1000-Kronen-R-2004
 
سری 2003
 
 
 
 
 
جهت بزرگنامایی تصاویر موس را بر روی تصاویر ببرید