اسکناس کرون سوئد


 
کرون (به سوئدی: krona) از سال ۱۸۷۳ یکای پول سوئد می‌باشد. کد ایزوی اس‌ای‌کی (SEK) و کی‌آر (kr) برای این یکای پول استفاده می‌شود. کرون به سوئدی به معنای تاج می‌باشد. کرون به همراه یورو در جزایر آلند نیز استفاده می‌شود.
20 کرون: 20 Kronor - Sweden (2015)Sch-20-Kronen-R-4
 
سری 2015 / 2016 (2015)
 
50 کرون: 50 Kronor - Sweden (2015)Sch-50-Kronen-R-4
 
سری 2015 / 2016 (2015)
 
100 کرون: 100 Kronor - Sweden (2015)Sch-100-Kronen-R-4
 
سری 2015 / 2016 (2015)
 
200 کرون: 200 Kronor - Sweden (2015)Sch-200-Kronen-R-4
 
سری 2015 / 2016 (2015)
 
500 کرون: 500 Kronor - Sweden (2015)Sch-500-Kronen-R-4
 
سری 2015 / 2016 (2015)
 
1000 کرون: 1000 Kronor - Sweden (2015)Sch-1000-Kronen-R-4
 
سری 2015 / 2016 (2015)
 
 
 
 
 
جهت بزرگنامایی تصاویر موس را بر روی تصاویر ببرید