اسکناس پوند انگلستان


 
پوند استرلینگ (به انگلیسی: Pound sterling) یا بطور کوتاه پوند، واحد پول پادشاهی بریتانیا است. پوند استرلینگ بطور معمول با نماد £ یا بطور رسمی‌تر با مخفف GBP نمایش داده می‌شود. واحد کوچک‌تر پوند پنی (به انگلیسی: Penny) نام دارد ، مجموع صد پنی برابر بایک پوند است. پوند یکی از قوی‌ترین و با ارزشترین ارزها است. نام مستعار این واحد پول در انگلستان کویید (به انگلیسی: Quid) می‌باشد. پوند استرلیگ که براساس اسناد معتبر، قدیمی‌ترین واحد پول جهان است، در بخش عمده‌ای از تاریخ انگلستان و بعدها بریتانیا، در گردش بوده است.


5 پوند: Gro-5-Pfund-V-2002Gro-5-Pfund-R-2002 Gro-5-Pfund-V-2016Gro-5-Pfund-R-2016
 
سری 2002
سری 2016 - اسکناس پلیمری
10 پوند: Gro-10-Pfund-V-2000Gro-10-Pfund-R-2000
 
سری 2000
 
20 پوند: Gro-20-Pfund-V-2007Gro-20-Pfund-R-2007
 
سری 2007
 
50 پوند: Gro-50-Pfund-V-2011Gro-50-Pfund-R-2011
 
سری 2011
 
اسکناس های سری 1970 تا 1999
1 پوند: Gro-1-Pfund-V-1978Gro-1-Pfund-R-1978
 
سری 1978
 
5 پوند: Gro-5-Pfund-V-1990Gro-5-Pfund-R-1990 Gro-5-Pfund-V-1993Gro-5-Pfund-R-1993
 
سری 1990
سری 1993
10 پوند: Gro-10-Pfund-V-1990Gro-10-Pfund-R-1990 Gro-10-Pfund-V-1993Gro-10-Pfund-R-2000
 
سری 1990
سری 1993
20 پوند: Gro-20-Pfund-V-1970Gro-20-Pfund-R-1970 Gro-20-Pfund-V-1984Gro-20-Pfund-R-1984
 
سری 1970
سری 1984
20 پوند: Gro-20-Pfund-V-1993Gro-20-Pfund-R-1993 Gro-20-Pfund-V-1999Gro-20-Pfund-R-1999
 
سری 1993
سری 1999
50 پوند: Gro-50-Pfund-V-1984Gro-50-Pfund-R-1984 Gro-50-Pfund-V-1994Gro-50-Pfund-R-1994
 
سری 1984
سری 1994
 
 
 
 
جهت بزرگنامایی تصاویر موس را بر روی تصاویر ببرید