اسکناس وون کره جنوبی


 
وون وون وون (به کره‌ای: 원) و (به انگلیسی: Won) نام واحد پول کشورهای کره جنوبی و کره شمالی است. گرچه نام واحد پول در هر دو کشور یکی است، اما وون در کره جنوبی و کره شمالی دو ارز جداگانه با ارزش‌های متفاوت هستند. برای تمایز این دو ارز، آنها را وون کره جنوبی و وون کره شمالی می‌نامند.


1000 وون: Sko-1000-Won-V-1Sko-1000-Won-R-1
 
سری 1 (2007)
 
5000 وون: Sko-5000-Won-V-1Sko-5000-Won-R-1
 
سری 1 (2006)
10000 وون: Sko-10000-Won-V-1Sko-10000-Won-R-1
 
سری 1 (2007)
50000 وون: Sko-50000-Won-V-1Sko-10000-Won-R-1
 
سری 1 (2009)
 
 
 
 
جهت بزرگنامایی تصاویر موس را بر روی تصاویر ببرید