اسکناس منات آذربایجان


 
مَنات واحد پول جمهوری آذربایجان است. در جمهوری آذربایجان هر منات برابر با ۱۰۰ قپیک (qəpik) واژه منات از واژه روسی "монета" (مُنِتا) به معنی سکه گرفته شده‌است. در تاریخ ۷ فوریه سال ۲۰۰۵، رئیس جمهوری آذربایجان قرمانی به ‌نام «در مورد تغییر بهای پولی و مقیاس ارز ها در جمهوری آذربایجان» صادر نمود. بر اساس این فرمان، از ۱ ژانویه سال ۲۰۰۶، پول های نسل جدید شروع به انتشار کردند. استفاده از واحد های ارزی دیگر به عنوان وسیله پرداخت در قلمرو جمهوری آذربایجان ممنوع است. حق لغو و خارج کردن منات از گردش وجوه نقدی به بانک مرکزی جمهوری آذربایجان تعلق دارد. در نتیجه انتقال به منات جدید، نرخ ۱ منات جدید برابر ارز ۵۰۰۰ منات قدیمی گردید.

بسبار مشاهده گردیده است که افراد سودجو و کلاهبردار اسکناسهای منات قدیمی را به عنوان پول رایج کشور آذربایجان به همیهنان مان میفروشند بنابراین توجه داشته باشید که تنها اسکناسهای رایج و دارای اعتبار در آذربایجان اسکناسهایی هستند که در تصاویر زیر مشاهده می فرمایید.


1 منات: 1-AZN-V-20051-AZN-V-2005
 
سری 2005
 
5 منات: 5-AZN-V-20055-AZN-V-2005
 
سری 2005
 
10 منات: 10-AZN-V-200510-AZN-V-2005
 
سری 2005
 
20 منات: 20-AZN-V-200520-AZN-V-2005
 
سری 2005
 
50 منات: 50-AZN-V-200550-AZN-V-2005
 
سری 2005
 
100 منات: 100-AZN-V-2005100-AZN-V-2005
 
سری 2005
 
 
 
 
 
جهت بزرگنامایی تصاویر موس را بر روی تصاویر ببرید