اسکناس لیر ترکیه


 
لیره ترک (نشان:Turkish lira با کد ایزوی 4217 TRY) یکای پول کشورهای ترکیه و جمهوری ترک قبرس شمالی می‌باشد. یکای زیرین لیره کروش می‌باشد. هر صد کروش مساوی یک لیره می‌باشد. چاپ پول در ترکیه بر عهده به بانک مرکزی ترکیه می‌باشد. از تاریخ۳۱ ژانویه ۲۰۰۵ صفر از چرخش پولی پاک شد و از آن پس به آن لیره ترک جدید یا YTL (به ترکی استانبولی: Yeni Türk lirası) گفته شد؛ و از تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۰۹ از YTL به TL تغییر کرد. تاکنون بر روی پولبرگ‌های لیره فقط نگاره آتاتورک و عصمت اینونو نقش بسته‌اند. البته عصمت اینونو فقط یک رئیس جمهور بین سالهای ۱۹۳۸ تا ۱۹۵۰ بود.

5 لیر: 5 Lira - Turkey (2009)5 Lira - Turkey (2009)
 
سری 3 - 2009
10 لیر: 10 Lira - Turkey (2009)10 Lira - Turkey (2009)
 
سری 3 - 2009
20 لیر: 20 Lira - Turkey (2009)20 Lira - Turkey (2009)
 
سری 3 - 2009
50 لیر: 50 Lira - Turkey (2009)50 Lira - Turkey (2009)
 
سری 3 - 2009
100 لیر: 100 Lira - Turkey (2009)100 Lira - Turkey (2009)
 
سری 3 - 2009
200 لیر: 200 Lira - Turkey (2009)200 Lira - Turkey (2009)
 
سری 3 - 2009
 
 
 
 
جهت بزرگنامایی تصاویر موس را بر روی تصاویر ببرید