اسکناس روبل روسیه


 
روبل (به روسی: Рубль) واحد پول کشور روسیه است. جزء کوچک‌تر روبل کوپک نامیده می‌شود. هر روبل برابر صد کوپک است. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، بجای روبل شوروی روبل فدراسیون روسیه به جریان افتاد. در طی سالهای ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵ چندین شکل اسکناس به چاپ رسید و به دلیل تورم موجود در آن زمان تعداد صفرهای حک شده بر کالاها حالت نجومی به خود گرفت. پس از ثبات نسبی روبل در سال ۱۹۹۶، دولت تصمیم گرفت برای حل مشکل روبل جدیدی را عرضه کند. ارزش این روبل جدید برابر ۱۰۰۰ روبل قدیم بود یعنی در واقع سه صفر آخر اسکناسها حذف شد. روبل جدید در سال ۱۹۹۷ چاپ شد و از آغاز سال ۱۹۹۸ اعتبار پیدا کرد

5 روبل: Rus-5-Rubel-V-1997Rus-5-Rubel-R-1997 از ژانویه 1998 سه صفر از روبل حذف شد

Rus-5-Rubel-V-1997  =  Rus-5000-Rubel-V-1995

پنج هزار روبل قدیم سری 1995 = پنج روبل جدید سری 1997  
 
سری 1997 (1997)
10 روبل: Rus-10-Rubel-V-2001Rus-10-Rubel-R-2001 Rus-10-Rubel-V-2004Rus-10-Rubel-R-2004
 
سری 1997 (2001)
سری 1997 (2004)
50 روبل: Rus-50-Rubel-V-1997Rus-50-Rubel-R-1997 Rus-50-Rubel-V-2004Rus-50-Rubel-R-2004
 
سری 1997 (1997)
سری 1997 (2004)
100 روبل: Rus-100-Rubel-V-2001Rus-100-Rubel-R-2001 Rus-100-Rubel-V-2004Rus-100-Rubel-R-2004
 
سری 1997 (2001)
سری 1997 (2004)
500 روبل: Rus-500-Rubel-V-1997Rus-500-Rubel-R-1997 Rus-500-Rubel-V-2004Rus-500-Rubel-R-2004
 
سری 1997 (1997)
سری 1997 (2004)
1000 روبل: Rus-1000-Rubel-V-1997Rus-1000-Rubel-R-1997 Rus-1000-Rubel-V-2010Rus-1000-Rubel-R-2010
 
سری 1997 (1997)
سری 1997 (2010)
5000 روبل: Rus-5000-Rubel-V-1997Rus-5000-Rubel-R-1997 Rus-5000-Rubel-V-2010Rus-5000-Rubel-R-2010
 
سری 1997 (1997)
سری 1997 (2010)
 
 
 
 
جهت بزرگنامایی تصاویر موس را بر روی تصاویر ببرید