اسکناس دلار کانادا


 
دلار کانادا(در انگلیسی: Canadian Dollar)نام واحد پول کشور کانادا است که به اختصار CAD سی ای دی نامیده می‌شود. واحد اصلی پول کشور کانادا دلار است، اسکناس‌های ۲ دلاری که هم اکنون به صورت سکه قابل استفاده می‌باشد، ۵ دلاری، ۱۰ دلاری و ۲۰ دلاری است، اما اسکناس‌های ۵۰ دلاری و ۱۰۰ دلاری نیز رایج است. سکه‌های کانادایی شامل پنی(یک سنت)، نیکل(پنج سنت)، دایم (ده سنت)، کوارتر(بیست و پنج سنت)، لونی(یک دلار) و تونی(دو دلار) می‌باشند.
5 دلار کانادا: 5 Dollar - Canada (2011)Cad-5-Canad-R-2011
 
سری 2011 - اسکناس پلیمری
10 دلار کانادا: 10 Dollar - Canada (2011)Cad-10-Canad-R-2011 10 Dollar - Canada (2017)Cad-10-Canad-R-2017
 
سری 2011 - اسکناس پلیمری
سری 2017 - اسکناس پلیمری
20 دلار کانادا: 20 Dollar - Canada (2011)Cad-20-Canad-R-2011
 
سری 2011 - اسکناس پلیمری
50 دلار کانادا: 50 Dollar - Canada (2011)Cad-50-Canad-R-2011
 
سری 2011 - اسکناس پلیمری
100 دلار کانادا: 100 Dollar - Canada (2011)Cad-100-Canad-R-2011
 
سری 2011 - اسکناس پلیمری
 
 
 
 
جهت بزرگنامایی تصاویر موس را بر روی تصاویر ببرید