اسکناس دلار سنگاپور


 
دلار سنگاپور (به انگلیسی: Singapore dollar) (به زبان بومی: 新加坡元) با کد ایزوی SGD، یکای پول رایج در کشور سنگاپور است.


2 دلار: 2-SGD-V-19992-SGD-V-1999 2-SGD-V-20062-SGD-V-2006
 
سری 1999
سری 2006 - اسکناس پلیمری
5 دلار: 5-SGD-V-19995-SGD-V-1999 5-SGD-V-20075-SGD-V-2007
 
سری 1999
سری 2007 - اسکناس پلیمری
10 دلار: 10-SGD-V-199910-SGD-V-1999 10-SGD-V-200410-SGD-V-2004
 
سری 1999
سری 2004 - اسکناس پلیمری
20 دلار: 20-SGD-V-200720-SGD-V-2007
 
سری 2007 - اسکناس یادبودی - پلیمری
50 دلار: 50-SGD-V-199950-SGD-V-1999
 
سری 1999
100 دلار: 100-SGD-V-1999100-SGD-V-1999
 
سری 1999
1000 دلار: 1000-SGD-V-19991000-SGD-V-1999
 
سری 1999
10000 دلار: 10000-SGD-V-199910000-SGD-V-1999
 
سری 1999 -از رده خارج
 
 
 
 
جهت بزرگنامایی تصاویر موس را بر روی تصاویر ببرید