اسکناس دلار آمریکا


 
دلار آمریکا (به انگلیسی: United States dollar) واحد پول رسمی ایالات متحده آمریکا است. کنگره ایالات متحده آمریکا در ۶ ژوئیه ۱۷۸۵ (که در آن زمان، تنها یک مجلس بود) به اتفاق آرا دلار را واحد پول آن کشور قرار داد. پیش از استقلال ایالات متحده یعنی در ۴ ژوئیه ۱۷۷۶، پول انگلستان (لیره) در ۱۳ مهاجر نشین انگلیسی آمریکای شمالی رایج بود. در جریان انقلاب، آمریکائیان سکه نقره‌ای اسپانیا به نام «دلار» را که در مکزیک رایج بود وسیله داد و ستد قرار داده دادند و به همین دلیل نام پول ملی خود را «دلار» گذاشتند. سکه دلار نقره‌ای از قرن چهاردهم بیش از سه قرن به نام تالر، دالر، تلار و دلار» در اروپا رایج بود که اسپانیایی‌ها آن را حفظ کردند و به مستعمرات خود در قاره آمریکا منتقل ساختند.

 برخلاف تصور عمومی تاریخ درج شده بروی اسکناس دلار آمریکا صرفا تاریخ چاپ اسکناس میباشد و هیچ ارتباطی با انقضای اسکناس ندارد. در کشور آمریکا تمامی نسخه های چاپ شده دلار قابل خرج کردن میباشد.

به هممیهنان گرامی توصیه میشود چناچه قصد سفر به کشور روسیه و همچنین کشورهای استقلال یافته از شوروی سابق را دارند صرفا دلارهایی با چاپ جدید همراه داشته باشند.

1 دلار: 1 Dollar - USA (1988)USA-1-Dollar-R-1988
 
سری 1 (1988)
2 دلار: USA-2-Dollar-V-1976USA-2-Dollar-R-1976
 
سری 1 (1976)
5 دلار: USA-5-Dollar-V-1988USA-5-Dollar-R-1988 USA-5-Dollar-V-1988USA-5-Dollar-R-2003
 
سری 1 (1988)
سری 2 (2003)
5 دلار: USA-5-Dollar-V-2006USA-5-Dollar-R-2006
 
سری 3 (2006)
10 دلار: USA-10-Dollar-V-1990USA-10-Dollar-R-1990 USA-10-Dollar-V-2003USA-10-Dollar-R-2003
 
سری 1 (1990)
سری 2 (2003)
10 دلار: USA-10-Dollar-V-2006USA-10-Dollar-R-2006
 
سری 3 (2006)
20 دلار: USA-20-Dollar-V-1985USA-20-Dollar-R-1985 USA-20-Dollar-V-1999USA-20-Dollar-R-1999
 
سری 1 (1985)
سری 2 (1999)
20 دلار: USA-20-Dollar-V-2006USA-20-Dollar-R-2006
 
سری 3 (2006)
50 دلار: USA-50-Dollar-V-1993USA-50-Dollar-R-1993 USA-50-Dollar-V-1996USA-50-Dollar-R-1996
 
سری 1 (1993)
سری 2 (1996)
50 دلار: USA-50-Dollar-V-2009USA-50-Dollar-R-2009
 
سری 3 (2009)
100 دلار: USA-100-Dollar-V-1990USA-100-Dollar-R-1990 USA-100-Dollar-V-1996USA-100-Dollar-R-1996
 
سری 1 (1990)
سری 2 (1996)
100 دلار: USA-100-Dollar-V-2009USA-100-Dollar-R-2009
 
سری 3 (2009)
 
 
 
 
جهت بزرگنامایی تصاویر موس را بر روی تصاویر ببرید